InterActor

Dr. Wim Leplaa

 
 

Diensten

Onderzoek

De beantwoording van vragen betreffende de bedrijfsvoering, procesverbeteringen, innovatie, duurzaamheid.

Probleemoplossing door middel van definiëren van het probleem en de probleemhebber. Probleemgestuurd vinden van de beste oplossing.

 

Gedrag en beïnvloeden van gedrag

Het gedrag van een persoon of van meer personen is afhankelijk van tal van aspecten. Sommige aspecten kunnen niet worden beïnvloed, andere wel.

 

Communicatie

Wat is communicatie en wat valt buiten het proces? Hoe te communiceren, theorie en praktijk.

 

Contracteren

Vervangen eenzijdig (solipsistisch) contract door gezamenlijke (reciproque) overeenkomst. Contract met als inhoud de doelstellingen en beoogde resultaten van partijen. Zowel intern als extern inzetten van psychologisch contract.

 

Managen van credits

Onder alle omstandigheden respecteren van de waarden van partijen.

 

Credit Management

Primair het voorkomen van wanprestatie en secundair het oplossen van wanprestatie.

 

Business Plan

Het opstellen van een compleet plan, geschikt voor de aspirant ondernemer en belanghebbenden.

 

Ethisch Ondernemen

Goederen en diensten; voor wie wel of niet; organisatie-ethiek, ethiek van de financiën, personeelsethiek. Behoud van waarden en normen, continuïteit.

 

Kwaliteit

Een kwestie van perspectief. Inleven in anderen.

 

Algemeen

Uw vraag of probleem bepaalt welke diensten, al dan niet in combinatie, worden verleend. Tijdens een vrijblijvend gesprek bepalen wij of een samenwerking kan leiden tot het behalen van de gestelde of te stellen doeleinden. Eveneens bezien we of een en ander financieel haalbaar is.